top of page

REGULAMIN OBIEKTU

Pokoje Venezia nie posiadają recepcji, jednak jesteśmy do Państwa dyspozycji w godzinach od 9.00 do 21.00. W razie pytań proszę kontaktować się za pomocą e-mail: info@pokojevenezia.com lub pod numerem telefonu +48 606 346 090.

W razie awarii/nagłej sytuacji poza godzinami naszej pracy prosimy o kontakt z telefonem alarmowym +48 606 346 090. W przypadku nieuzasadnionego (wynikającego z zaniedbania Gości, złamania regulaminu) wezwania pracowników w godz. 22-9 może zostać nałożona kara w wysokości 150 zł.

 1. Pokój wynajmowany jest na dobę hotelową, która rozpoczyna się o godzinie 15:00, kończy zaś o godzinie 11.00 dnia następnego.

 2. Podstawą do świadczenia usługi noclegowej jest zarejestrowanie Gościa poprzez okazanie dowodu tożsamości lub paszportu. W przypadku odmowy okazania dokumentu w celu umożliwienia ustalenia tożsamości obsługa ma prawo odmówić zawarcia umowy hotelowej oraz wydania klucza, nawet jeśli usługa została już częściowo lub w całości opłacona.

 3. Ze względów bezpieczeństwa podczas procesu rejestracji Gość jest zobowiązany do podania kontaktowego numeru telefonu oraz numeru dowodu osobistego/paszportu.

 4. Obiekt może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody na mieniu Obiektu lub Gości, szkody na osobie Gości, pracowników lub innych osób przebywających w Obiekcie.

 5. Obiekt może odmówić przyjęcia Gościa będącego pod wpływem alkoholu, środków odurzających, wykazującego agresję słowną lub fizyczną.

 6. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia Gość powinien zgłosić do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Obiekt uwzględni życzenie przedłużenie pobytu w miarę posiadanych możliwości.

 7. Nieopuszczenie pokoju do godziny 12:00 jest równoznaczne z chęcią przedłużenia pobytu i wiąże się z opłatą za kolejną dobę noclegową zgodnie z aktualnym cennikiem.

 8. Pozostawienie rzeczy w pokoju po godzinie 12:00 w dniu wyjazdu, bez uprzedniego poinformowania obsługi o chęci przedłużenia pobytu, jest traktowane jako automatyczne przedłużenie pobytu. Jeśli pokój w dniu wyjazdu będzie wynajmowany, rzeczy zostaną komisyjnie spakowane oraz umieszczone w przechowalni bagażu.

 9. Osoby niezarejestrowane mogą przebywać w pokoju noclegowym od godziny 7:00 do godziny 21:00. Przebywanie osób niezarejestrowanych po godzinie 21.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój na odpłatne dokwaterowanie wcześniej wspomnianych osób do pokoju (75 zł/osoba). Osoby wizytujące w pokojach przebywają na wyłączną odpowiedzialność Gościa.

 10. Na terenie Obiektu znajduje się monitoring wewnętrzny i zewnętrzny.

 11. Obiekt noclegowy świadczy nieodpłatnie usługę przechowywania bagażu tylko w terminach pobytu Gościa. Obiekt może odmówić przechowywania rzeczy niemających cech bagażu osobistego.

 12. Obiekt noclegowy nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług.

 13. W Obiekcie noclegowym obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 6:30 dnia następnego. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług noclegowych nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Obiekt może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę, bez możliwości ubiegania się o zwrot pobranej za pobyt opłaty.

 14. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych, znajdujących się w wynajmowanym pokoju, które powstały z jego winy lub winy odwiedzających go osób lub zwierząt.

 15. Gość jest zobowiązany każdorazowo zabezpieczyć pokój w przypadku jego opuszczenia poprzez zamknięcie okien oraz drzwi wejściowych oraz staranną pieczę nad kartą magnetyczną do pokoju.

 16. Na terenie całego obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia. W przypadku złamania zakazu palenia obiekt obciąży Gościa kwotą w wysokości 500 zł, wynikającą z konieczności zablokowania sprzedaży pokoju oraz przeprowadzenia procesu dearomatyzacji.

 17. Zakazuje się prowadzenia akwizycji i sprzedaży obnośnej, jak również działalności hazardowej.

 18. Organizowanie imprez towarzyskich w pokoju noclegowym jest zabronione. Za zorganizowanie imprezy towarzyskiej, uciążliwej dla innych lokatorów, Obiekt może pobrać opłatę dodatkową w wysokości 300 złotych.

 19. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju noclegowym zostaną na wniosek Gościa odesłane pod wskazany adres, na koszt odbiorcy.

 20. Wyposażenie każdego pokoju: telewizor, lodówka, kuchenka mikrofalowa, czajnik, suszarka do włosów, kabina prysznicowa, szafa, stolik kawowy, stolik nocny.

 21. Jakiekolwiek braki lub usterki prosimy zgłaszać niezwłocznie po zameldowaniu w pokoju. Reklamacje zgłoszone podczas wymeldowania (lub po) nie będą uwzględniane oraz wiarygodne, a Gość zostanie obciążony finansowo zgodnie z cennikiem (załącznik nr 1). W takim przypadku Obiekt Pokoje Venezia zastrzega sobie prawo do pobrania środków z karty płatniczej, udostępnionej przez Gościa. Wobec powyższego Gość upoważnia przedstawiciela Obiektu Pokoje Venezia do dokonania czynności pobrania należności z karty. W przypadku braku karty płatniczej Obiekt dokonuje zatrzymania wpłaconego depozytu.

 22. Niezależnie od cennika wyposażenia Obiekt ma prawo do indywidualnej i odrębnej wyceny zniszczeń w zależności od zakresu prac koniecznych do usunięcia uszkodzenia wg cennika szkód i prac dodatkowych (załącznik nr 1).

 23. Obiektowi przysługuje ustawowe prawo do zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do Obiektu w razie opóźnienia się Gościa z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowania należności za wyrządzone szkody.

ZAŁĄCZNIK NR 1

zalaczniknr1.jpg
bottom of page